O firme

G-SNV, s.r.o. je mladá, ale veĺmi rýchlo sa rozvíjajúca firma. Preto sa už dnes vyrovná strojárskym firmám, ktoré pôsobia v našom regióne dlhé roky. Tím pracovníkov pôsobí už dlhú dobu v oblasti strojárstva, preto veľmi dobre poznajú problémy, ktoré se objavujú s výrobou. Vo firme taktiež pracujú mladí perspektívni pracovníci.

G-SNV, s.r.o. Vám ponúka výrobu podľa Vašich konštrukčných výkresov. Ponúkame aj výrobu podľa normy DIN 18800 (Oceľové konštrukcie, prevádzanie a spôsobilosť výrobcu). Vlastníme veľký zváračský preukaz.

Firma G-SNV, s.r.o. je strojárska fimra, ktorá vznikla v máji roku 2005. Produkcia je zameraná predovšetkým na výrobu konštrukčno-technologických zariadení. Svojím technologickým vybavením realizuje všeobecnú strojárenskú výrobu v pomerne širokom rozsahu zákaziek.

Medzi prednosti firmy G-SNV, s.r.o. patria:
- kvalifikovaný obchodný a technický kolektív schopný zabezpečiť náročné požiadavky,
- schopnosť zabezpečenia dodávok celých investičných celkov vrátane montáže,
- firma má možnosť flexibility výrobného programu,
- vysoká užitková hodnota a kvalita vyrábanej produkcie,
- oprávnenie za zváranie podľa normy DIN 18 800 čásť 7 od Schweisstechnische Lehr - und Versuchsanstalt Hannover,
- vhodné podmienky osobnej dopravy: auto - vlak - lietadlo.

Výrobný program:
- konštrukčno-technologické zariadenia pre razenie tunelov,
- ekologické zariadenia,
- technologické a stavebné oceĺové konštrukcie,
- automobilový priemysel,
- upravárenské strojné zariadenia,
- zariadenia pre stavebný priemysel.

Firma má zaujem ďalej rozširovať svoju výrobnú produkciu, ako aj svoju výrobnú kapacitu.